Project Start-Up

Applicon Project-Based Management, Rietbeek 3 te Veldhoven, tel.: +31 (0)6 5133 1897, email: a.platje@applicon.nl

Excelleren door accelereren. Geef uw project een vliegende start.

Pijnpunten:

 Het had goedkoper gekund.

 Het had sneller gekund.

 Het had slimmer gekund.

 

Project Start-Up:

 Een beproefde methode om projecten een vliegende start te geven.

 Een bewezen aanpak voor het nauwkeurig vaststellen van de wensen en eisen van de klant in een zo vroeg mogelijk stadium.

 Handvatten voor een heldere tijd-, kosten- en risicobeheersing.

 Een transparante structuur voor uw contract met uw klant

 Een aanzet voor agile werken zodat het team werkt met optimale oplossingen.

 

Onze aanpak:

 Wij hanteren de productlevenscyclus en niet de beperkende projectlevenscyclus.

 Wij integreren de Systems Engineering aanpak met Project Management.

 Risico Analyse op User Requirements, op de Functional Breakdown, op de System Breakdown en op de Product Breakdown.

 Wij betrekken tijdens de PSU alle relevante benodigde expertise (agile aanpak).


Samengevat:
De Project Start-Up is een probaat middel om koploper in uw branche te worden en te blijven.

 Het kan goedkoper.

 Het kan sneller.

 Het kan slimmer.